Hedging

De grondstoffenmarkt is een zeer dynamische markt vol met onzekerheden en risico's. Tevens is deze markt onderhevig aan sterk fluctuerende prijzen. Om het prijsrisico af te dekken hedgen wij op de London Metal Exchange.